Relatie gesprekken

Relatie coaching is voor mensen die het verlangen hebben om de bestaande relatie te versterken of de verstoorde relatie te herstellen maar niet (meer) weten hoe (opnieuw) de verbinding met elkaar aan te gaan.

In de communicatie reageert iedereen op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen achtergrond. Daarbij kunnen gevoelens van boosheid, teleurstelling, onbegrip en verdriet ontstaan. 

Door deze gevoelens serieus te nemen, te herkennen, erkennen en bespreekbaar te maken creƫer je voor jezelf en de ander een eerlijk beeld van wat dit met jou doet.

Als psychosociaal hulpverlener wil ik helpen om deze gevoelens te begrijpen en onder woorden te brengen.

Tijdens deze gezamenlijke gesprekken moedig ik beide partijen aan vanuit dit perspectief elkaar te horen en gehoord te worden om zo tot herstel in de relatie te kunnen komen.